Sách kinh và đĩa VCD nghe kinh miễn phí.

Nếu ai cần sách kinh điện tử, nghe kinh đọc, kinh giảng xin liên hệ

chúng tôi sẽ gởi cho bạn miễn phí. ( Chỉ kinh gốc)